Jaro v Českém středohoří 2015 / Spring in the Bohemian Central Uplands 2015

23.11.2015Minulý snímek zobrazil tuto scenérii z listopadu 2009, tento pochází z května 2015. Do kompozice již nebylo možné zahrnout celý strom kvůli zprava se vplétajícímu křoví – proto ten ořez. A pro zajímavost ještě uvádím, že za zabarvení oblohy je zodpovědný můj ND filtr, který to s tou barevnou neutralitou, jak je patrné, až tak vážně nemyslí. ;-)

, Jaro v Českém středohoří 2015 / Spring in the Bohemian Central Uplands 2015, http://photo.sistek.name/index.php?showimage=774,

Comments are closed.