Jak vyladit Capture One na Fujinky

24.6.2015

Od mého seznámení se s Fujinkou dostávám pravidelně otázku se společným jmenovatelem – čím vyvolávám RAW soubory s daty z jejich X-Trans čipů. No a já pravidelně odpovídám, že ani s používáním Fujinek jsem nemusel měnit svůj základní nástroj v digitální fotokomoře, kterým je program Capture One. A stačí jednoduchá korekce výchozího nastavení, abych se dobral kvalitního výstupu, který je hodný možnostem X-Trans senzoru., Jak vyladit Capture One na Fujinky, http://www.petrpazour.cz/blog/posts/jak-vyladit-capture-one-na-fujinky,

Comments are closed.