Co dělat, když ti zaměstnavatel dluží výplatu?

9.10.2017

Ocitl ses v nepříjemné situaci, kdy ti ze strany zaměstnavatele nebyla vyplacena mzda? Od opakujícího se nedodržování termínu splatnosti mzdy ses dostal do fáze, kdy mzda nedorazila vůbec. Zaměstnavatel neplní sliby, přestal s tebou komunikovat. Co můžeš v takové situaci dělat? Víš, na koho se obrátit?

Okamžité ukončení pracovního poměru

Je-li zaměstnavatel v prodlení více jak 15 dní po termínu splatnosti, který byl sjednán v pracovní smlouvě, máš podle § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce možnost okamžitě ukončit pracovní poměr.

Nárok na mzdu

Dle § 109 zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ti náleží za vykonanou práci mzda. Mzda je splatná po vykonání práce. Splatnost je nejpozději určena na měsíc následující po měsíci, ve kterém ti jako zaměstnanci vznikl nárok na mzdu.

Úřady

Pokud s tebou zaměstnavatel nekomunikuje, zadržuje ti mzdu například z důvodu evidence pohledávky vůči svým obchodním partnerům, nedostatku finančních prostředků na firemním účtu nebo z jiného důvodu, který ti není znám, můžeš pracovní poměr ukončit a následně svoji mzdu vymáhat.

Zaměstnavatel zadržováním mzdy či podmiňováním vyplacení mzdy porušuje zákoník práce a ty se v takovémto případě můžeš obrátit na:

  •  Úřad práce
  •  Inspektorát práce
  •  Finanční úřad

Upomínka

Pohledávku za svým již bývalým zaměstnavatelem můžeš vymáhat sám. Na prodej pohledávky či její postoupení inkasní společnosti máš stále dostatek času. Proč to tedy nezkusit svépomocí.

V prvním kroku zašli zaměstnavateli upomínku. Upomínky zasílej doporučeně na adresu sídla společnosti. Upomínky jsou celkem tři. První se splatností 7 pracovních dní, druhá se splatností 5 pracovních dní a třetí se splatností 3 dny. Třetí upomínka je „pokusem o smír“. V upomínce vyzvi zaměstnavatele k úhradě mzdy. Upozorni jej na prodlení z jeho strany. V upomínce uveď termín, do kdy ti má bývalý zaměstnavatel mzdu zaslat na tebou uvedený bankovní účet. Ve třetí upomínce se můžeš pokusit zaměstnavatele upozornit na to, že v případě neuhrazení budeš pohledávku za mzdou vymáhat soudní cestou včetně úroků z prodlení.

Obrátíš-li se v rámci dostupných možností na úřady souběžně s tím, že vyvineš vlastní iniciativu a budeš po zaměstnavateli vymáhat mzdu formou upomínek, máš velkou šanci na to, že zaměstnavatel mzdu uhradí aniž by došlo k soudnímu sporu.

Inkasní agentura

V případě, že zaměstnavatel mzdu přes veškeré tvé snažení neuhradí a nebude kontaktní, můžeš využít služeb inkasní společnosti. Inkasní společnost pohledávku buď odkoupí, standardně se ti vrátí 60-70% z pohledávky nebo ji bude vymáhat tvým jménem. Inkasní společnosti jménem věřitele kontaktují dlužníky telefonicky, písemně nebo osobně.

Exekuce, soud

Samotná exekuce nebo zahájení soudního řízení je poslední a také nejkrajnější řešení, které se ti nabízí. Přistupuj k němu až ve chvíli, kdy vyčerpáš všechny výše uvedené možnosti. Zvážit můžeš i podání trestního oznámení a to dle konkrétní situace, ve které se nacházíš.

, Co dělat, když ti zaměstnavatel dluží výplatu?, http://bankonaut.cz/co-delat-kdyz-ti-zamestnavatel-dluzi-vyplatu/, http://bankonaut.cz/feed/,

Comments are closed.